هتل جمشید اصفهان

   آقای مجید شانه ساز

 با سمت مدیریت  هتل

                                                                                                  در خدمت مسافران گرامی می باشند

 

 

Admin@hoteljamshid.com          Mr Majid Shanesaz