هتل جمشید اصفهان

تلفن رستوران جهت سفارشات

TEL: 031-32242112