هتل جمشید اصفهان

هتل جمشید در راستای خدمات رفاهی خود در نظر دارد
تا با جوایزی ویژه از میهمانان گرامی پذیرایی نماید 
که  شامل  اقامت   رایگان   می باشد
وهمچنین تخفیف تا %20 میباشد